[CamOP] CHOREOGRAPHED MV EM LÀ | Indie Project

About The Project

Talents: Bảo Khôi & Như Lé

Director: Hồ Thư

Producer: Ngoc Diep

DOP & Camera Operator: Ngô Uy Tùng

Camera Operator: Dương Trương

1st AC: Quang Trường Bon Nguyễn

2nd AC: Hiệp Đặng

Line Producer: Mạnh An

Production Assistant: Nguyễn Ngọc Duy, Lê Phan Thục Quyên, Anh Đức, Hung Hung

M.U.A: Le Khanh Nhat Anh Tran Hong Anh

BTS Photographer: Huynh The Danh

Editor: Trương Tiến Sang, Nguyễn Nghị

Colorist: Tuấn Đỗ

Back To Top
Theme Mode