[GAMESHOW] Sao Hát Hát Sao| Yeah1 Show

About The Project

Producer: Ken Hoang Huy

Script Writer: Le Dinh Thuy, Kim Ha, Lan Doan, Trong Tan

Camera Operators: Duong Truong, Quang Truong

Editor: Phuong Ngan, Phuong Uyen

Back To Top
Theme Mode