[MV] Ai Rồi Cũng Sẽ Khác | Hà Nhi x Phúc Trường

About The Project

EP – Director: Ha Nhi – My Bui

DP: Duong Truong

Art Director: Cong Trung – Tinh Ho

Props Master: Ly Binh Son

 

Post House: Tao Hau Ky

Back To Top
Theme Mode