[iTVC] Johnson’s Baby – Sữa Tắm Gội Johnson’s

About The Project

Executive Producer: Lê Minh

Producer: Uyên Nguyễn

Account: Cẩm Ngọc

Director: TQT

1st AD: Huỳnh Bảo

DP : Dương Trương

Camera Operator: Quý Trần

Gaffer: Trần Lâm

Set Design: Quốc Đạt Dương

Editor: Mạnh Nguyễn

Colorist: Đạt Võ

Back To Top
Theme Mode